Hide
 您现在的位置: 首页  人才培养  高职专业
人才培养
高职专业

丽水学院高职招生目录

20166月)

序号

专业代码

专业名称

专业方向

学制

备注

1

620201

护理


3

2016年招生专业

2

620201

护理


五年一贯制

2016年招生专业

3

620101K

临床医学


3

2016年招生专业

4

670102K

学前教育


3

2016年招生专业

5

670301

文秘


3

2016年招生专业

6

690101

社会工作


3

2016年招生专业

7

540301

建筑工程技术


3

2016年招生专业

8

650101

艺术设计

青瓷方向

五年一贯制

2016年招生专业

9

650101

艺术设计

石雕方向

五年一贯制

2016年招生专业

10

630302

会计


3

  

11

670202

商务英语

  

3

  

12

610201

计算机应用技术


3

  

13

560103

数控技术


3

  

14

610102

应用电子技术


3

  

15

630502

国际经济与贸易


3

  

16

630701

市场营销


3

  

17

630801

电子商务


3

  

18

520804

环境工程技术


3

  

19

570101

食品生物技术


3

  

20

570102

化工生物技术


3

  

21

570103

药品生物技术


3

  

22

570104

农业生物技术


3

  

23

620102K

口腔医学


3

  

24

620405

口腔医学技术


3

  

  

  

  

丽水学院职业技术学院

201667

  


武冈市| 天镇县| 乃东县| 罗江县| 贞丰县| 乐昌市| 亳州市| 兴义市| 平江县| 晋州市| 冕宁县| 榆社县| 镇平县| 旬阳县| 陈巴尔虎旗| 元阳县| 彩票| 辽源市| 宜城市| 曲水县| 家居| 太仆寺旗| 慈利县| 什邡市| 南溪县| 得荣县| 陆丰市| 沅江市| 武冈市| 昌乐县| 罗甸县| 磐安县| 尖扎县| 潮安县| 濉溪县| 广宗县| 衡南县|